Place2go B2B Friday održat će se u petak 13. 3. 2020. od 10 do 16 sati.

Akreditacije za pristup možete zatražiti na sljedećim e-mail adresama:

matej@place2go.hr

 

Sponzori / Pokrovitelji 2020