KOLIKO KOŠTA ŠTAND?

■ Cijena uređenog štanda iznosi 760 kn / m² + PDV

■ Dostupni su tipski štandovi od 8, 16, 20, 24 i 48 m²

ŠTO UKLJUČUJE CIJENA UREĐENOG ŠTANDA?

■ Octanorm štand konstrukciju

■ Rasvjetu i priključak na struju

■ Natpisnu ploču s logotipom tvrtke

■ Jednokratno čišćenje prije početka sajma

■ Uvrštenje na web stranici sajma na popis izlagača

■ Uvrštenje u sajamski katalog na popis izlagača

■ Uvrštenje u sajamsku mobilnu aplikaciju

■ Sivi tepih

■ Wi-Fi

ŠTO NIJE UKLJUČENO U CIJENU UREĐENOG ŠTANDA?

■ Namještaj

■ Dodatno promoviranje u prostoru sajma (plaća se dodatno po stavkama)

■ Dodatne natpisne ploče ukoliko je na štandu više izlagača

JE LI MOGUĆE ZAKUPITI PROSTOR BEZ IZGRAĐENOG ŠTANDA?

■ Moguće je zakupiti samo prostor ukoliko je njegova kvadratura 24 m² ili veća.

■ Cijena za zakup samo prostora je 30 % niža od cijene gotovog štanda i iznosi 532 kn / m² + PDV

■ Cijena uključuje samo prazan prostor s tepihom i priključak za struju

KAKO REZERVIRATI ŠTAND?

1. Izaberite lokaciju na tlocrtu ovisno o veličini izložbenog prostora koji vam je potreban

2. Ispunite narudžbenicu ili zatražite narudžbenicu mailom

3. Pošaljite ispunjenu narudžbenicu mailom na kontakt predstavnika PLACE2GO tima damjana@place2go.org ili matej@place2go.hr

4.  Nakon primljene narudžbenice označiti ćemo rezervaciju vašeg prostora na tlocrtu, te vam poslati račun za 30 % akontacije

5.  Po uplati akontacije, prostor je rezerviran

PODACI ZA SLUŽBENI KATALOG

Kako bismo vas uvrstili u službeni katalog sajma, molimo da nam do 01.03.2020. dostavite sljedeće podatke:
•    Puno ime tvrtke koja izlaže
•    Adresa tvrtke koja izlaže
•    Telefon tvrtke koja izlaže
•    E-mail i web adresa tvrtke koja izlaže

Ako želite zakupiti oglasni prostor u službenom katalogu sajma, možete to učiniti po uvjetima iz točke 5 narudžbenice.

Opći uvjeti izlaganja

 

1. Organizator

Sve sajamske priredbe pod nazivom «Place2go» organizira Place2go d.o.o. Zagreb, Kosirnikova 17 (u daljnjem tekstu Organizator).

2. Prijava i potvrda sudjelovanja

O sudjelovanju na sajmu Place2go, Izlagači s Organizatorom zaključuju pisani ugovor o zakupu prostora (u daljnjem tekstu Prijava). Na temelju ispunjene i ovjerene Prijave, Izlagaču se šalje Ponuda za sudjelovanje na sajmu Place2go. Poziciju izložbenog prostora izabire sam Izlagač, a na temelju tlocrta dvorane s ucrtanim i numeriranim izložbenim prostorima. Zadnji rok za prijavu označen je na Prijavi, koju zainteresirani Izlagač dobiva putem e-maila. Rok za narudžbu ostalih usluga naveden je u narudžbenicama.

3. Izložbeni prostor

Uređeni izložbeni prostor je prostor s minimalnom opremom – tepihom, pregradnim stijenama (visine do 250 cm), odvojen prema susjednim izložbenim prostorima, te priključak za struju koji se koristi isključivo za prezentacije vlastitih proizvoda i usluga (TV, plazma, video, DVD), i najviše 1 rashladna vitrina. Izložbeni prostor je osvijetljen dovoljnom količinom reflektora. Neuređeni izložbeni prostor opremljen je tepihom i priključkom za struju. Izlagač po potrebi može naručiti i dodatni inventar (stolove, stolice, info-pultove, stalke, vješalice), što se dodatno naplaćuje po cijeni iz Kataloga dodatnog inventara. Narudžba dodatnog inventara šalje se pisanim putem Organizatoru ili organizacijskom partneru najkasnije 20 dana prije početka Sajma. Vanjski izložbeni prostor podrazumijeva izložbeni prostor koji se nalazi ispred glavnog ulaza u zatvoreni prostor Sajma, a koji je dostatno osvijetljen i namijenjen isključivo izlaganju automobila i drugih prijevoznih sredstava. Ukoliko Izlagač koji se bavi drugom vrstom djelatnosti, želi izlagati na vanjskom izložbenom prostoru, dužan se o detaljima dogovarati isključivo s Organizatorom Sajma.

4. Cijene izložbenih prostora

Cijena uređenog izložbenog prostora iznosi 760 kn/m² (100 EUR / m2),

5. Uvjeti plaćanja

Za naručene usluge Organizator će Izlagaču ispostaviti Ponudu. Rok plaćanja je 7 dana od dan izdavanja Ponude (u tom roku Organizator je, na temelju Prijave, dužan sačuvati rezervirani izložbeni prostor, a nakon tog roka rezervacija se automatski stornira). Ako Izlagač ne plati iznos po Ponudi najkasnije 30 dana prije početka Sajma, neće moći izlagati. Po plaćenoj Ponudi Izlagač dobiva Račun. Ukoliko je za vrijeme trajanja Sajma Izlagač od Organizatora naručio dodatne usluge, može to učiniti uz ispunjenje narudžbenice. Račun će mu biti ispostavljen neposredno nakon završetka Sajma, a Izlagač ga je dužan platiti u roku od 10 dana od datuma navedenog na Računu. Za svaki dan zakašnjenja kod plaćanja Računa, Organizator će zaračunati zakonsku zateznu kamatu. Ako Izlagač ima reklamaciju na dio Računa, nesporni dio dužan je platiti prema uvjetima Organizatora. Reklamacija na Račun dostavlja se Organizatoru najkasnije u roku od 10 dana od datuma izdavanja Računa i to u pisanom obliku. Naknadni prigovori neće se uvažiti.

6. Otkazivanje sudjelovanja

Ukoliko Izlagač u pisanom obliku predloži Organizatoru povlačenje svoje Prijave najkasnije 30 dana prije početka Sajma i ako Organizator to prihvati, Izlagaču će se fakturirati samo 50% ugovorne vrijednosti. Otkazivanje sudjelovanja unutar 30 dana do početka Sajma Organizator ne može prihvatiti, pa će podnositelju Prijave fakturirati naručeni prostor i sve do tada izvršene usluge. Ako se iz razloga «više sile» vrijeme i prostor održavanja Sajma mora promijeniti, Prijava sudjelovanja vrijedi za novi termin. Izlagač nema pravo otkazati ili postavljati neke druge zahtjeve, niti tražiti naknadu štete od strane Organizatora.

7. Posebne odredbe

Odobrenje za obavljanje bilo kakvih marketinških i ostalih djelatnosti u prostoru sajma Place2go, a izvan vlastitih izložbenih prostora Izlagača (uređenje štandova, ugostiteljstvo, prodaja, snimanje, javni nastupi i sl.) daje isključivo Organizator i to u pismenom obliku. Smatra se da je za primanje svih obavijesti i materijala od strane Organizatora, ovlaštena osoba koja je zatečena na štandu Izlagača, predstavljena važećom akreditacijom sudionika Sajma. Ekonomsko-propagandne aktivnosti u prostoru Sajma mogu se organizirati isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske. Zabranjena je svaka aktivnost koja ometa druge Izlagače i posjetitelje. Izlagač je odgovoran za puštanje glazbe na izložbenom prostoru koja podliježe Zakonu o autorskim pravima, te Organizator ne preuzima materijalnu odgovornost za nastale obveze Izlagača. Konferencije za novinstvo u prostoru sajma Place2go saziva isključivo Organizator, a svako medijsko istupanje u organizaciji Izlagača, a vezano uz Sajam mora biti prijavljeno Organizatoru najkasnije
24 sata prije realizacije.

8. Reklamni prostor

Reklamni prostor podrazumijeva svaku površinu izvan izložbenog prostora, bez obzira na dimenziju, uz uvjet da ne smeta ostalim Izlagačima. Izlagač može koristiti reklamni prostor uz pismeno odobrenje Organizatora. Reklamni prostor naplaćuje se u skladu s važećim cjenikom Organizatora.

9. Ostale tehničke informacije

Sve priključke na elektro instalacijama obavlja isključivo Organizator. Upotreba električne energije veće od ugovorene (za izložbene prostore do 10 m² osiguran je priključak jačine 300W, a za izložbeni prostor veći od 10 m² 500W), naplaćuje se paušalno, prema broju i snazi trošila. Izlagač mora dopustiti prolaz instalacija potrebnih za tehničko i dekorativno uređenje paviljona ili izložbenog prostora drugog Izlagača. Radovi na uređenju izložbenog i reklamnog prostora moraju se dovršiti najkasnije 4 sata prije službenog otvorenja Sajma za posjetitelje. Reklamacije zbog eventualnih nedostataka izložbenog prostora moraju se prijaviti Organizatoru u pisanom obliku odmah nakon preuzimanja prostora od strane Izlagača, a najkasnije 4 sata prije otvorenja Sajma za posjetitelje. Naknadne se reklamacije ne mogu uzeti u razmatranje. Izlagači su se dužni pobrinuti za vlastiti otpad na izložbenim prostorima i dužni su ga odnijeti na za to predviđena mjesta. Ukoliko to ne učine do trenutka raspremanja izložbenih prostora zadnji dan Sajma, u njihovo ime to će učiniti Organizator, a trošak te usluge fakturirat će Izlagaču.

10. Ostale sajamske usluge

Čuvanje i osiguranje – u cijenu m² izložbenog prostora uključena je usluga osnovnog noćnog čuvanja prostora izvan radnog vremena Sajma. Organizator ne odgovara za eventualnu štetu, ukoliko Izlagač nije sam osigurao vlastiti izložbeni prostor, već je Izlagač dužan sam nadoknaditi štetu. U slučaju nastanka štete (krađe, oštećenja i sl.) Izlagač je dužan nastalu štetu u najkraćem roku prijaviti najbližoj policijskoj postaji.

Izlagačke akreditacije – Izlagačke akreditacije vrijede od prvog dana pripreme Sajma do zadnjeg dana raspremanja, a osigurava ih Organizator Sajma.
Prodaja – izravna prodaja na izložbenim prostorima je dozvoljena, a Izlagači su dužni, u skladu sa zakonskim propisima Republike Hrvatske, pripremiti svu potrebnu dokumentaciju koju zahtijevaju nadležne inspekcijske službe. Organizator nije odgovoran za nepotpunu dokumentaciju, već je za to u potpunosti odgovoran Izlagač.
Katalog Izlagača – uvrštenje Izlagača u katalog sajma Place2go na stranici na kojoj je popis svih Izlagača je obvezno i besplatno je. Izlagač je dužan dostaviti Organizatoru točne podatke za unos u katalog najkasnije 15 dana prije početka Sajma. Ukoliko Izlagač želi posebnu reklamu u katalogu Sajma, dužan je javiti se Organizatoru najkasnije 30 dana prije početka Sajma. Trošak reklame snosi Izlagač, prema važećem cjeniku Organizatora. Izlagač je dužan autorizirati reklamu, a nakon autorizacije Organizator ne odgovara za moguće pogrešne podatke. Izlagačima je strogo zabranjeno tiskati bilo kakav katalog Izlagača mimo Organizatora.

11. Završne odredbe

Organizator će «Opće uvjete izlaganja» dostaviti svakom Izlagaču, a Izlagač ih je dužan pročitati. Za svako nepoštivanje općih uvjeta od strane Izlagača, Organizator ima pravo udaljiti Izlagača sa Sajma, bez naknade štete. U slučaju spora između Izlagača i Organizatora nadležan je odgovarajući sud u Zagrebu.

Sponzori / Pokrovitelji 2020