Ni jedna manifestacija ne može proći bez sponzora, pa tako ni naš sajam. Sponzori nam iz godine u godinu pomažu da budemo atraktivniji, ekipiraniji, organiziraniji!

Oni nas čine boljim, i velika im HVALA na tome.

Ako želite postati sponzor međunarodnog sajma turizma PLACE2GO 2025. pogledajte naše sponzorske ponude i javite se. A mi ćemo se potruditi da sva vaša (i naša) očekivanja opravdamo!

Sponzori i pokrovitelji PLACE2GO sajma 2024.