Ni jedna manifestacija ne može proći bez sponzora, pa tako ni naš sajam. Sponzori nam iz godine u godinu pomažu da budemo atraktivniji, ekipiraniji, organiziraniji… Oni nas čine boljim, i velika im HVALA na tome. Ako želite postati sponzor međunarodnog sajma turizma PLACE2GO 2023 pogledajte naše sponzorske ponude i javite se. A mi ćemo se potruditi da sva vaša (i naša) očekivanja opravdamo!

SPONZORI PLACE2GO 2022

SPONZORI PLACE2GO 2022