Poštovani izlagači,
U dogovoru sa organizatorima MEĐUNARODNOG SAJMA TURIZMA PLACE2GO šaljemo upute kako prijaviti sebe i vaše suradnike u aplikaciju PLACE2GO 2023 te koristiti sve funkcionalnosti kako bi se što bolje predstavili potencijalnim korisnicima.
 
U slučaju bilo kakvih upita vezano uz korištenje PLACE2GO 2023 aplikacije slobodno nas kontaktirajte upitom na mail info@goodtogo.hr ili na telefon +385915119254
 
 
Prijava izlagača u aplikaciju PLACE2GO 2023
 
 
1.     Zaprimanje maila sa QR kodom i informacijom za prijavu i preuzimanje aplikacije PLACE2GO 2023 na mail izlagača,
2.     prijava u mobilnu aplikaciju PLACE2GO 2023 sa mailom izlagača,
3.     zaprimanje OTC koda na mail izlagača,
4.     upis OTC koda u PLACE2GO 2023 aplikaciju,
5.     ulazak u aplikaciju i uređivanje profila,
6.     korištenje PLACE2GO 2023 aplikacije.
 
 
U slučaju odjave iz aplikacije PLACE2GO 2023 i ponovna prijava
 
 
1.     U slučaju odjave iz PLACE2GO 2023 aplikacije ponovno se upisuje mail sa kojim ste se prijavili i zatim ponoviti korake Prijave izlagača u aplikaciju PLACE2GO 2023 od stavke 2.-4.,
2.     ulaz u PLACE2GO 2023 aplikaciju.
 
3.     U slučaju da se osobe ne odjave iz aplikacije PLACE2GO 2023 mogu dalje koristiti sve funkcionalnosti.