Ako želite predstaviti svoju zemlju ili regiju na poseban i svima vidljiv način pogledajte našu sponzorsku ponudu namijenjenu za Zemlju – Partner. Na posljednjem održanom sajmu prije pandemije 2019. Zemlja – Partner nam je bila Sjeverna Makedonija.

PLACE2GO 2022