Web stranica www.place2go.org tvrtke PLACE2GO d.o.o. (u nastavku: “web stranica”) predano štiti privatnost svojih korisnika. Ova Izjava o privatnosti sadrži odredbe kako web stranica prikuplja i koristi podatke. Pristupom web stranici korisnici se slažu načinima prikupljanja i korištenja podataka opisanim u ovoj izjavi o privatnosti.

Prikupljanje osobnih podataka

Da biste se prijavili kao korisnik, web-stranica treba informacije koje dopuštaju osobnu identifikaciju (osobne podatke) ili nam dopuštaju da kontaktiramo korisnika o provedbi usluga ili transakcija koje je tražio, kao na primjer primanje informacija o uslugama/proizvodima koje nudi web stranica, narudžbama i sl. Osobni podaci, koje prikupljamo, mogu uključivati korisničko ime i prezime, naziv tvrtke ili organizacije, e-mail adresu, adresu prebivališta ili boravišta, kontakt telefon, mjesto poslovanja/sjedište tvrtke, informacije o poslu i informacije o tvrtki korisnika.

Portal može prikupljati određene podatke o posjetu korisnika, kao što je ime davatelja Internet usluga i IP adresa (Internet Protocol) preko koje korisnik pristupa na internet, datum i vrijeme, tj. kad korisnik pristupa na web stranicu i internet adresu web stranice odakle je korisnik izravno došao na portal. Ovi podaci se koriste za poboljšanje i administraciju same web stranice, analiziranje trendova i podataka.

Upotreba osobnih podataka

Osobni podaci prikupljeni na ovim web stranicama biti će korišteni za funkcioniranje same web stranice i za provedbu usluga ili transakcija koje je korisnik tražio ili dozvolio. U te svrhe možemo koristiti osobne podatke kako bi korisniku mogli ponuditi učinkovitije usluge ili da poboljšamo web stranicu kako bi postala jednostavnija za upotrebu tako da se ukloni potreba po mnogobrojnim unosom istih podataka.

Korisnikove osobne podatke možemo koristiti da mu nudimo važne informacije o uslugama koje koristi, uključujući kritična ažuriranja i obavijesti. Osim toga možemo korisnicima njihovom dozvolom slati informacije o drugim uslugama.

Ako se korisnici prijave ili pristanu na primanje promotivnih e-mailova, web stranica može koristiti prilagođene linkove ili slične tehnologije kako bi pratili e-mail linkove koje odabirete. Na taj način možemo prikupljene informacije povezati sa korisnikovim osobnim podacima, da bi mu mogli nuditi još više fokusiranu e-mail komunikacije ili informacije o kupnji. U svakoj e-mail poruci koju pošaljemo korisniku je link koji omogućuje prekid slanja te vrste poruka na e-mail adresu korisnika.

Kontrola osobnih podataka

Ako nije drugačije navedeno, osobni podaci dobiveni od strane korisnika na portalu bez njegove dozvole neće biti dani na uvid bilo kojoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi.
Web stranica može povremeno slati e-mail poruke u kojima korisnike obavještava o tehničkim ili sigurnosnim problemima koji su povezani sa uslugama/proizvodima koje je tražio ili sa potvrdom tražene usluge. Za neke usluge uspostava kontakata s korisnicima je najvažniji dio usluge. Slanje te vrste obavijesti korisnici ne mogu spriječiti, jer smo mišljenja da su najvažniji dio usluge koju su odabrali.

Ažuriranje izjave o privatnosti

Zadržavamo pravo da ova Izjava o privatnosti može biti povremeno ažurirana. Kada se to učini, mijenja se datum posljednje izmjene, prikazan na dnu izjave o privatnosti. O značajnim promjenama ove Izjave o privatnosti korisnike ćemo obavijestiti ili stavljanjem istaknute obavijesti na web stranicu ili izravnom obavijesti putem e-maila.
Preporučamo da korisnici web stranice povremeno provjere ovu Izjavu o privatnosti ne bi li ostali u tijeku kako web stranica štiti njihove osobne podatke koje prikuplja.
Nastavak korištenja ove web stranice predstavlja pristanak korisnika na ovu Izjavu o privatnosti i na moguća ažuriranja.